WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 Centrum Studiów Podyplomowych przy Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie osobom zainteresowanym:
  • wzbogacaniem wiedzy,
  • nabyciem nowych umiejętności,
  • zwiększeniem kwalifikacji zawodowych,
  • poszerzaniem horyzontów,
  • zmianą profilu zawodowego lub przekwalifikowaniem się.

proponuje bogatą ofertę studiów podyplomowych.