WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
FIZYKA I/LUB CHEMIA DLA NAUCZYCIELI

Liczba godzin: 500(350 dla jednego kierunku

Praktyki: tak

Liczba semestrów: 3 semestry


Adresat:
Absolwenci studiów wyższych, kwalifikacje pedagogiczne

Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu fizyka i/lub chemia w szkołach i placówkach oświatowych.