WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
FIZYKA I/LUB CHEMIA DLA NAUCZYCIELI

Liczba godzin: 350/500h
Praktyki: tak
Liczba semestrów:
 Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów


Adresat:

Absolwenci studiów wyższych, kwalifikacje pedagogiczne

Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu fizyka i/lub chemia w szkołach i placówkach oświatowych.

* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.