WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 CHEMIA I/LUB BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI

Liczba godzin: 350h/500h
Praktyki: TAK (60h i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3


Adresat: absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje peadogogiczne dla nauczycieli

Absolwent: uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu biologii i/lub chemia w szkołach i placówkach oświatowychUruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.