WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
FIZYKA I/LUB MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI


Liczba godzin: 350h/500h
Praktyki: TAK (60h i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3


Adresat: absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)

Absolwent: uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu fizyka i/lub matematyka w szkołach i placówkach oświatowych


* Uruchomienie kierunku nastepuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczącia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.