WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 HISTORIA I/LUB WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Liczba godzin: 350/500 h
Praktyki: TAK (60 i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3

 

Adresat: 

Absolwenci studiów wyższych, kwalifikacje pedagogiczne (dla nauczycieli)
 

Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i/lub wiedza o społeczeństwie w szkołach i placówkach oświatowych.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.