WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Chemia i/lub matematyka dla nauczycieli


Liczba godzin: 350h/500h
Praktyki: TAK ( 60h i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3

Koszt studiów kliknij w linkkoszt studiów

Adresat: Absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)

Absolwent: uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu matematyka i/lub chemia w szkołach i placówkach oświatowych

* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.