WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA NAUCZYCIELI


Liczba godzin: 350h
Praktyki: tak ( 60h)
Liczba semestrów: 3

Adresat: absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)

Absolwent: uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach i placówkach oświatowych.
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.