WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I/LUB WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE


Liczba godzin: 350h/500h
Praktyki: tak ( 60h lub/i 60h)
Liczba semestrów: 3
 Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów

Adresat:
absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)

Absolwent:
uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i wiedza o społeczeństwie  w szkołach i placówkach oświatowych.


* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.