WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
GIMNASTYKA KOREKCYJNA  DLA NAUCZYCIELI

Liczba godzin: 270h/350h
Praktyki:
tak dla oświaty
Liczba semestrów: 2/3
 Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów

Adresat: absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)


Absolwent: zyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach i placówkach, ośrodkach sportowych.


* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu  się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym temacie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.