WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
GIMNASTYKA KOREKCYJNA  DLA NAUCZYCIELI

Liczba godzin: 270h/350h
Praktyki:
tak dla oświaty
Liczba semestrów: 2/3


Adresat: absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)Absolwent: zyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach i placówkach, ośrodkach sportowych.


* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu  się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym temacie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.
PLASTYKA I/LUB TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI

Liczba godzin: 350h/500h
Praktyki: tak ( 60h i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3

Adresat: absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)


Absolwent: uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu plastyka i/lub technika w szkołach i placówkach oświatowych.
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.