WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Liczba godzin: 350h
Praktyki:
 60h 
Liczba semestrów: 3


Adresat: absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)


Absolwent: zyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach i placówkach, ośrodkach sportowych.


* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu  się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym temacie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.