WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
PLASTYKA I/LUB TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI

Liczba godzin: 350h/500h
Praktyki: tak ( 60h i/lub 60 h)
Liczba semestrów: 3Adresat:

absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)


Absolwent:
uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu plastyka i/lub technika w szkołach i placówkach oświatowych.* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowieniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się  do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.