WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
PLASTYKA I/LUB MUZYKA DLA NAUCZYCIELI

Liczba godzin: 350h/500h
Praktyki: TAK ( 60h i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3Adresat: absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)Absolwent: uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu plastyka i/lub muzyka w szkołach i placówkach oświatowych.* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństo w zapisie na kolejną edycję.