WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
BIOLOGIA I/LUB GEOGRAFIA


Liczba godzin: 350h/500h
Praktyki: tak ( 60h i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3


Adresat:
absolwenci studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne


Absolwent:  uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu biologia i/lub geografia w szkołach i placówkach oświatowych.* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na koleją edycję.