WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

Liczba godzin: 380h
Praktyki: tak (60h)
Liczba semestrów:  3


Adresat:
absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)


Absolwent:
uzyskuje kwalifikacje do pracy w bibliotekach różnego typu i umiejętności zarządzania informacją naukową. * Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.