WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Liczba godzin: 350h
Praktyki: tak (60h)
Liczba semestrów:  3
 Koszt studiów kliknij  w link →  kliknij tutaj

Adresat:
absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne ( dla nauczycieli)


Absolwent:
uzyskuje kwalifikacje do pracy w bibliotekach, szkołach, placówkach oświatowych i innych placówek.* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.