WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 TRENER PERSONALNY

Liczba godzin: 270 godz
Praktyki: TAK (60h)
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w linkkoszt studiów

Adresat: 

Osoby z wykształceniem wyższym zainteresowane prowadzeniem treningu personalnego z elementami treningu zdrowotnego.
 
Absolwent: 
Nabywa uprawnienia do pracy jako trener personalny prowadzący zajęcia ruchowe z osobami zagrożonymi chorobami cywilizacyjnymi oraz pracujących w siłowniach, klubach fitness, wszystkich trenujących indywidualnie z podopiecznym.


 
Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.