WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
TECHNIKI MULTIMEDIALNE I GRAFIKA KOMPUTEROWA


Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2


Adresat:
absolwenci studiów wyższych posiadający umiejętność posługiwania się komputerem ( znajomość składowych komputera, ich funkcji, obsługi)Absolwent:
potrafi przygotować oraz realizować projekt graficzno/multimedialny, lokalizować i przeszukiwać źródła drukowane i internetowe oraz dokonywać analizy, selekcji i komplikacji materiału.* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikowały się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.