WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
TECHNIKI MULTIMEDIALNE I GRAFIKA KOMPUTEROWA


Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów

Adresat:
Absolwenci studiów wyższych zainteresowani grafiką komputerową i multimedialną.

Absolwent:
Nabywa umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych, znajomości programów graficznych oraz ich obsługi, dysponowania wiadomościami z obszaru obróbki cyfrowej zdjęć, projektowania i przygotowania animacji komputerowych, montowania materiałów filmowych, grafiki komputerowej 3D.


* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikowały się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.