WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
ARTETERAPIA

Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
Koszt studiów kliknij  w link → Koszt studiów


Adresat: absolwenci studiów wyższych, szczególnie psycholodzy, pedagodzy, bibliotekarze, terapeuci, nauczyciele oraz absolwenci innych kierunków  studiów zainteresowani arteterapią.


Absolwent: jest przygotowany do prowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu arteterapii z dziećmi, mlodzieżą, osobami dorosłymi lub starszymi, zarówno zdrowymi jak i z różnymi dysfunkcjami. 

 UWAGI: W programie poznanie takich form zajęć, jak np. bajkoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, teatroterapia, fizjoterapia, choreoterapia, ludoterapia, plastykoterapia, itp.* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczstników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejne edycję.