WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Zarządzanie ochroną zdrowia

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym, które chcą pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Absolwent: uzyska obszerną wiedzę menedżerską w obszarze ochrony zdrowia  jak również  umiejętność planowania strategicznego i budżetowania jednostek, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem.