WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
CHOREOTERAPIA

Liczba godzin: 270h
Praktyki:nie
Liczba semestrów: 2
Koszt studiów kliknij w link
→ koszt studiów

Adresat: Absolwenci szkół wyższych, pracujący jako: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, instruktorzy zajęć pozaszkolnych, instruktorzy tańca, pedagodzy szkolni, arteterapeuci pragnący pragnący zwiększyć swoje kompetencje metodyczne poprzez włączenie w warsztat swojej pracy metod i technik wykorzystujących taniec i ruch.

Absolwent:
Posiada umiejętność rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych, potrafi zbudować ciekawą choreografię w małych formach teatralnych; prowadzi atrakcyjne zajęcia dydaktyczne poprzez wykorzystanie ruchu, wie jak wykorzystać taniec i ruch, żeby pomóc dziecku, które słabo czyta i pisze, ma problemy z koncentracją uwagi i utrzymaniemj równowagi, nie potrafi nawiązać kontaktu z równieśnikami.

* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.  Osoby, ktróre nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.