WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Zdalne kształcenie w edukacji

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent: uzyska kompetencje do organizowania i prowadzania nauczania zdalnego
w trybie synchronicznym  i asynchronicznym.