WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
REWALIDACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w link
koszt studiów

Adresat: absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich posiadający przygotowanie pedagogiczne


Absolwent: Jest przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo - wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, maja pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.