WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU

Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów

Adresat:
Pedagodzy i nauczyciele edukacji dziecka,pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Absolwent: 
Uzyskuje umiejętności w zakresie wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i problemami rodzinnymi oraz wspomaganie jego rodziny.


* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikowały się do rozpoczęcia studiów w danym terminie mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.