WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLULiczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2


Adresat: absolwenci szkół licencjackich i magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.Absolwent:
jest przygotowany do wspomagania rozwoju dzieci w przedszkolach , także w specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi.* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikowały się do rozpoczęcia studiów w danym terminie mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

NOWOCZESNE FORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ


Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2Adresat:
absolwenci studiów wyższych ( dla oświaty posiadający przygotowanie pedagogiczne)


Absolwent:
jest przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Będzie potrafił oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość człowieka w celu zaspokajania jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego, oraz przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie zajęć z wszelkich form tanecznych, jak również zajęć fitness w oddziałach przedszkolnych, nauczaniu zintegrowanym oraz w szkole na zajęciach pozalekcyjnych i fakultatywnych.


* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.