WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
NOWOCZESNE FORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ


Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w link
koszt studiów


Adresat: absolwenci studiów wyższych ( dla oświaty posiadający przygotowanie pedagogiczne)Absolwent: jest przygotowany do pracy dydaktyczno - wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Będzie potrafił oddziałowywać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego, oraz przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie zajęć z wszelkich form tanecznych, jak również zajęć fitness w oddziałach przedszkolnych, nauczaniu zintegrowanym oraz w szkole na zajęciach pozalekcyjnych i fakultatywnych.* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.