WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 DORADZTWO ZAWODOWE

Liczba godzin: 270/350 h
Praktyki: TAK (60h)
Liczba semestrów: 2/3 (dla nauczycieli)
 Koszt studiów kliknij w linkkoszt studiów

Adresat: 

Absolwenci studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym (dotyczy tylko nauczycieli)

 
Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje doradcy zawodowego do pracy zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych. Jest przygotowany do realizacji wszelkich zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb otwartego, trudnego rynku pracy. Posiada kompetencje do porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie własnego potencjału kandydata do pracy oraz świadomym planowaniu jego kariery zawodowej.
UWAGI:

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.