WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
  NEUROLOGOPEDIA
 
Liczba godzin: 350h
Praktyki: Tak (100h)
Liczba semestrów: 3


Adresat: 

Studia adresowane są do logopedów (osoby, które ukończyły 5-letnie studia logopedyczne lub 4-semestralne studia podyplomowe z zakresu logopedii.
 

Absolwent: 

 Uzyskuje kwalifikacje z zakresu neurologopedii oraz kwalifikacje neurologopedy, zdobywa umiejętność oceny zaburzeń językowych w chorobach neurologicznych, a także samodzielnego diagnozowania i planowania terapii dla osób z zburzeniami mowy powstałymi w wyniku chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz chorób neurodegeneracyjnych.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.