WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
NEUROLOGOPEDIA
 
Liczba godzin: 350h
Praktyki: Tak (100h)
Liczba semestrów: 3


Adresat: 

Studia adresowane są do logopedów (osoby, które ukończyły 5-letnie studia logopedyczne lub 4-semestralne studia podyplomowe z zakresu logopedii)


Absolwenci:
uzyskają uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.