WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Neurologopedia

Czas trwania: 2 semestry

Praktyka:120h

Adresat:osoby z wykształceniem wyższym magisterskim i kwalifikacjami logopedy.

Absolwent: uzyska uprawnienia do posługiwania się tytułem neurologopedy i do  pracy
z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dziećmi z obciążonym okresem ciążowo okołoporodowym, zespołami genetycznymi, zaburzeniami mowy
i komunikacji oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy.