WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I/LUB DORADZTWO ZAWODOWE
 
Liczba godzin: 350/500h
Praktyki: Tak (60 i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3
 Koszt studiów kliknij w link
koszt studiów

Adresat: 
Absolwenci studiów I i II stopnia, posiadający kwalifikacje pedagogiczne.
 

Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości i kwalifikacje doradzcy zawodowego.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.