WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 Organizacja i zarządzanie oświatą
 
Liczba godzin: 270h
Praktyki: 60h 
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w linkkoszt studiów
 

Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym, przygotowaniem pedagogicznym, które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę oraz kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji i kierownictwa w instytucjach oświatowych.
 
Absolwent: 
Nabywa kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz organach prowadzacych i nadzorujących działalność oświatową.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.