WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Zarządzanie oświatą
 

Liczba semestrów: 2

 

Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym, przygotowaniem pedagogicznym, które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę oraz kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji i kierownictwa w instytucjach oświatowych.
 
Absolwent: 
Nabywa kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz organach prowadzacych i nadzorujących działalność oświatową.


 REKRUTACJA DO KOŃCA GRUDNIA 2020r. !