WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 INFORMATYKA I/LUB TECHNIKA

Liczba godzin: 350/500h
Praktyki: TAK (60 i/lub 60h)
Liczba semestrów: 3
 Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów
 
Adresat: 
Absolwenci studiów wyższych, posiadajacych kwalifikacje pedagogiczne (dotyczy nauczycieli).
 

Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje informatyczne i techniczne, w przypadku nauczycieli kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole lub w placówkach oświatowych.Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.