WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Liczba godzin: 350h

Praktyki: tak (60h)

Liczba semestrów: 3

 Koszt studiów kliknij  w link → koszt studiów

     
Adresat: absolwenci studiów wyższych, w przypadku nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczneAbsolwent: jest uprawniony do pracy w słuzbach bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty, jak również głównego specjalisty d/s bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym zakresie. * Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczstników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejne edycję.