WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Liczba godzin: 270h

Praktyki: tak (60h)

Liczba semestrów: 2

     
Adresat: absolwenci studiów wyższych


Absolwent: jest uprawniony do pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty, jak również głównego specjalisty d/s bezpieczeństwa i higieny pracy


 * Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejne edycję.