WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Bezpieczeństwo i higiena pracy i ochrona przeciwpożarowa

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent: uzyska kwalifikacje (niezbędne do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy) do pracy na stanowisku: starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.