WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 FIZYKA Z ASTRONOMIĄ

Liczba godzin: 350 godz
Praktyki: TAK (60h)
Liczba semestrów: 3
 Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów
 
Adresat: 
Absolwenci studiów wyższych, z przygotowniem pedagogicznym (dotyczy nauczycieli)
 
Absolwent: 
 Uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu fizyka, fizyka z astronomią.

UWAGI:

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.