WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 JĘZYK POLSKI
 
Liczba godzin: 350h
Praktyki: Tak (60h)
Liczba semestrów: 3
 Koszt studiów kliknij w link→koszt studiów

Adresat: 

Absolwenci studiów I i II stopnia, kwalifikacje pedagogiczne (dla nauczycieli)
 

Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu język polski w szkołach i placówkach oświatowych.

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.