WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Menadżer oświaty

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent: uzyska kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą oraz rozwój kompetencji menedżerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania szkołą lub inną placówką oświatową