WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

      PEDAGOGIKA WIEKU PODESZŁEGO (GERONTOLOGIA)

 
Liczba godzin: 270h

Praktyki: 60h

Liczba semestrów: 2Adresat: 

Absolwenci studiów wyższych.
 
Absolwent: 


Nabywa uprawnienia do prowadzenia opieki nad osobami starszymi. Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę we wszystkich instytucjach szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, m.in.:  w domach pomocy społecznej, domach seniora, ośrodkach pomocy, organizacjach pozarządowych. Absolwenci mogą być specjalistami i konsultantami w zakresie doradztwa gerontologicznego, twórcami i realizatorami programów mających na celu polepszenie jakości życia osób starszych, animatorami życia społecznego osób starszych na poziomie społeczności lokalnej, z wykorzystaniem wiedzy tych osób.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.