WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 PEDAGOGIKA WIEKU PODESZŁEGO (GERONTOLOGIA)
 
Liczba godzin: 270h
Praktyki: Nie
Liczba semestrów: 2


Adresat: 

Absolwenci studiów wyższych.
 
Absolwent: 
Nabywa uprawnienia do prowadzenia opieki nad osobami starszymi.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.