WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
  RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU KADRAMI
 
Liczba godzin: 270h 
Praktyki: Nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w linkkoszt studiów

Adresat: 

Absolwenci studiów wyższych zainteresowani wykorzystaniem rachunkowości w zarządzaniu kadrami.

 
Absolwent: 

Nabywa umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kadrami.** Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.