WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Zarządzanie nieruchomościami

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent: uzyska praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego