WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI


Liczba godzin: 270
h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w link
koszt studiów


Adresat:
Osoby  z wykształceniem wyższym zainteresowanych nieruchomościami lub pośredniczących w obrocie nieruchomościami.


Absolwent:
 
Nabywa umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu nieruchomościami, procedur pozyskiwania nieruchomości oraz czynności związanych z zawieraniem transakcjii korzystaniem z szeroko rozumianej dokumentacji planistycznej.

* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.