WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w 
linkkoszt studiów


Adresat:
Osoby  z wykształceniem wyższym wiążące swoją przyszłość z zarządzaniem strategicznym w sprzedaży.


Absolwent:
 
Nabywa umiejętności do pełnienia funkcji menadżerskich w działach sprzedaży i handlowych.

* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.