WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Administracja samorządowa

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym, które chcą pracować w jednostkach organizacyjnych administracji.

Absolwent: uzyska praktyczne umiejętności zarządzania administracją samorządową
w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi