WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
  ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

Liczba godzin: 270h
Praktyki: nie
Liczba semestrów: 2
 Koszt studiów kliknij w link
koszt studiów


Adresat:
Osoby  z wykształceniem wyższym pełniące i zamierzające pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych.


Absolwent:
 
Nabywa umiejętności potrzebne do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich działalności, za punkt wyjścia przyjmując orientację na klienta, korzystającego z usług administracji, szczególnie publicznej.

* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.