WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA. 
 
Liczba godzin: 500 godzin 

Liczba semestrów: 3 semestry

 
Adresat: 
Nauczyciele i absolwenci studiów  wyższych pedagogicznych oraz psychologowie, logopedzi i fizjoterapeuci (posiadający przygotowanie pedagogiczne).

Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi/osobą niepełnosprawną intelektualnie oraz do pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera, w tym z osobami bez niepełnosprawności intelektualnej. 
 
*Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.