WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY.

Liczba godzin: 350h
Liczba semestrów: 3


Adresat: 

Absolwenci studiów wyższych.

 
Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku doradzcy zawodowego i pośrednika pracy w instytucjach publicznych i prywatnych, m. in. w agencjach pośrednictwa pracy.
UWAGI:

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.