WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 POŚREDNICTWO PRACY

Liczba godzin: 270h

Liczba semestrów: 2


Adresat: 

Absolwenci studiów wyższych.

 
Absolwent: 

Uzyskuje kwalifikacje do pracy w charakterze pośrednika pracy - w instytucjach publicznych i prywatnych, m.in. w agencjach pośrednictwa pracy. 
UWAGI:

Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.