WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
ETYKA I/ LUB FILOZOFIA

 
Liczba godzin: 350/500 h
Praktyki: 60h i/lub 60h
Liczba semestrów: 3

 

Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym, przygotowaniem pedagogicznym.
 
Absolwent: 
Nabywa kwalifikacje do nauczania etyki i/lub filozofii. 


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.