WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
PRZYRODA I/LUB WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE


Liczba godzin: 350h/500h
Praktyki: 60h i/lub 60h
Liczba semestrów: 3

 

Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym, przygotowaniem pedagogicznym.
 
Absolwent: 
Nabywa kwalifikacje do nauczania przyrody i/lub wychowania do życia w rodzinie.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.