WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Terapia zajęciowa

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym, pragnący nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej.

Absolwent  nabywa kompetencje do pracy terapeutycznej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, pensjonatach, zakładach karnych itp.