WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
TERAPIA ZAJĘCIOWA

       Liczba godzin: 270h
Praktyki:60h
Liczba semestrów: 2

Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym, zainteresowane prowadzeniem terapii  zajęciowej

Absolwent: 


Nabywa kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnych form terapii  zajęciowej
. Absolwent posiądzie wiedzę na temat metod organizowania procesu terapii i czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności. Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.