WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
TERAPIA PEDAGOGICZNA I SOCJOTERAPIA

Liczba godzin: 500h
Praktyki: 60h i/lub 120h
Liczba semestrów: 3

 

Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym, przygotowaniem pedagogicznym.
 
Absolwent: 
Nabywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz uprawnia do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki niedostosowania społecznego, zajęć socjoterapeutycznych, a także wykonywać zadania kuratora sądowego.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.