WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWJU DZIECKA I INTEGRACJA SENSORYCZNA 

Liczba godzin: 500h
Praktyki: 120h i/lub 120h
Liczba semestrów: 3

Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym, przygotowaniem pedagogicznym.
 
Absolwent: 
Nabywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem integracji sensorycznej. 


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.