WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Liczba godzin: 350h
Liczba semestrów: 3

 

Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym, przygotowaniem pedagogicznym.
 
Absolwent: 
Nabywa kwalifikacje/uprawnienia do wykonywania diagnozy i opracowania programu terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem integracji sensorycznej. 


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.