WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


Liczba godzin: 500h
Liczba semestrów:3
Praktyki:120 h

 
Adresat: 
Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, rehabilitacji i fizjoterapii oraz kierunków pokrewnych
 
Absolwenci: nabędą kompetencje do pracy terapeutycznej z wykorzystaniem integracji sensorycznej w publicznych i niepublicznych placówkach medycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, a także mogą tworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej. Ponadto nabywają uprawnienia do opracowania programu terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.