WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Terapia Integracji sensorycznej

Czas trwania: 2 semestry

Praktyki:120 h

Adresat: Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich
z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, logopedii, rehabilitacji i fizjoterapii oraz kierunków pokrewnych

Absolwenci: nabędą kompetencje do pracy terapeutycznej z wykorzystaniem integracji sensorycznej w publicznych i niepublicznych placówkach medycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, a także mogą tworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej. Ponadto nabywają uprawnienia do opracowania programu terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.