WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
PEDAGOGIKA LECZNICZA 

Liczba godzin: 350h/500h
Praktyki: 120h
Liczba semestrów: 3

 

Adresat: 
Osoby z wykształcenie wyższym, przygotowaniem pedagogicznym.
 
Absolwent: 
Nabywa kwalifikacje/uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi w tym przewlekle chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego. 


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.