WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent: uprawnienia do pracy w takich praca opiekuńczo-wychowawcza w takich miejscach jak, np. instytucje i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, np. wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym, w pogotowiu rodzinnym; instytucje i placówki systemu pomocy społecznej itp.